Frågor & svar
Nyheter

Catarina Hellmers Larsson 2020-10-20

Har samma fråga som Marie oven: hur ser livslönen ut för dietister? Dietister är också en grupp som har behövts mycket under pandemin!