Frågor & svar
Nyheter

Håkan 2020-11-13

Det är inte mycket tummen upp om man verkligen tar till sig innehållet i protokollet. Det är ensidiga förändringar i praktiken som gynnar arbetsgivarparten oproportionerligt och där det bakvägen kom in många fordringar från motpartssidan som vi hittills kunde stå emot. Att vi kom överens, och därmed kan påstå att vi värna om svenska modellen, är väl sant till denna punkt, men samtidigt till en kostnad som är mer än svårt att motivera. Att dem faktiskt påtvingade förhandlingsförutsättningarna var ojämn och orättvis gentemot den fackliga parten från början, belyser den egentliga problemställningen i detta. Men största besvikelsen är faktiskt att man från fackligt håll nu inte är transparent och öppet medge vad det handlar om, utan att man istället välja att linda in det till den grad att man försöker framhäva detta slutligen som något positivt.