Frågor & svar
Nyheter

Åsa 2020-09-01

Jag vill gärna jobba hemifrån mer men min arbetsgivare har en generell policy som säger att vi bör befinna oss på arbetsplatsen fysiskt. Våra enhetschefer kan delegera undantag och jag är en sådan som fått lov att göra det ibland, men jag vet att jag skulle älska mitt jobb och utföra det mer effektivt om jag kunde få göra det ännu mer. Tyvärr är landstingen inte där på långa vägar, varken i arbetsmiljöfrågor eller digitalisering som skulle underlätta för detta.