Frågor & svar
Nyheter

Kristina 2020-08-28

Redan innan covid-19 hade vi stora möjligheter att jobba hemifrån. Det som har utvecklats nu är att alla fått in en vana och teknisk kunskap i att även mötas på distans. När vi går tillbaka till mer normala förhållanden ser jag gärna att distansinslagen fortsatt kommer finnas där. Men jag ser också värdet av att vara fysiskt på samma plats. När det gäller möten fungerar det utmärkt att ha avstämningar runt hur det går med olika saker man planerat etc, däremot om mötet handlar om framtidsplanering, spåna idéer etc, dvs mer kreativa inslag fungerar det fysiska mötet mycket bättre. Fysiskt möte är också bättre i arbetsmiljöfrågor. Under pandemin har jag också insett hur mycket i mina arbetsuppgifter som jag löser genom att bara befinna mig i samma hus som andra och snabbt kunna ta frågor när man stöter på någon. Det är betydligt effektivare, än att kolla om de verkar lediga på skype/kalendern/telefon och sen ringa upp. På plats fysiskt ser man också om man stör/avbryter i något eller inte. Nu när pandemin drar ut på tiden har jag också börjat fundera på arbetsplatsens kultur och själ. Det är svårare att känna in andan och få en känsla för gruppen och helheten på distans. Om alla hela tiden skulle jobba på distans, då skulle man i mitt jobb vara mer som en konsult, och jag skulle kunna göra samma sak åt flera andra arbetsgivare. Det skulle inte spela så stor roll. Jag tror man tappar mycket kvalitetsmässigt, för på sätt och vis går helheten förlorad, då man bara ser sin del.