Frågor & svar
Nyheter

Marie 2020-08-30

Jag är mycket positiv till hemarbete, men det ska inte vara ett tvång. Friheten att planera sitt eget arbete utifrån verksamhetens mål är viktig. Förut sågs nog hemarbete som ett udda undantag, men nu känns det som att AG förstått att det kan fungera bra. Men man ska alltid ha tillgång till en egen arbetsplats, inte tvingas till hemarbete för att man inte kan få lugn och ro att jobba på arbetsplatsen. Håller helt med Kristina som 28 aug skrev balanserat om detta med fördelningen av hemarbete och kontorsarbete. Känslan av att dela en arbetsplats försvinner när man bara enbart arbetar hemifrån. Det behöver vara balanserat, så att man upprätthåller arbetsgemenskapen också. Arbetsmiljön blir svår att överblicka. Det handlar även om säkerhetsfrågor, vilka arbetsuppgifter bör göras hemifrån och vilka inte. Alla har inte ett trivsamt hem, och alla kan inte ordna en ergonomiskt passande arbetsplats. Mycket individuella bedömningar och utifrån vad arbetsuppgifterna kräver tänker jag är bäst.