Frågor & svar
Nyheter

Månadens fråga: Är du stressad inför vårterminen?

Många kan känna sig stressade när vårterminen börjar. Kanske har du precis påbörjat din utbildning eller så är du tillbaka vid skolbänken efter julledigheten? Oavsett vad så skulle det vara intressant att höra hur ni studenter känner inför skolstarten.

Publicerad:

Enligt statisk från folkhälsomyndigheten känner sig ca 16 % av Sveriges befolkning stressade eller mycket stressade. Högst andel var det bland personer med eftergymnasial utbildning jämfört med övriga utbildningsgrupper. Unga uppgav att de idag känner sig mer stressade än äldre. Högst var andelen var det bland kvinnor i åldrarna 16–29 år.

Dela gärna med dig av dina tankar, funderingar eller frågor kring stress i ditt svar. Eller har du några tips på hur du hanterar stressen?