Frågor & svar
Nyheter

elin 2020-06-05

Jag tycker detta är bra. Kopetensutveklig känns mycket viktigare än turordningsreglerna. och viktigt att små företag kan på bra sätt optimera sin arbetsyrka för att man som medarbetare ska få en bra arbetsplats.