Frågor & svar
Nyheter

Peter 2020-06-05

Även om det blir lättare att säga upp personal så kanske det också leder till att arbetsgivare vågar anställa mer istället för att dra tillbaka tjänster och minska produktionen när de inte får tag på exakt rätt kompetenser. Som matematiker har jag väldigt svårt att ta mig fram på en ingenjörsdominerad bransch, trots goda vitsord från tidigare arbetsgivare, och får ofta höra på anställningsintervjuerna att "du är jätteintressant men du har inte den bakgrund vi söker och därför vågar vi inte anställa dig", trots att det är matematiktunga jobb det handlar om. Jag tror LAS-reformen kan gynna naturvetare.