Frågor & svar
Nyheter

Rickard 2020-07-13

Det finns ingenting som säger att arbetsgivarna kommer att ta sitt ansvar för kompetensutveckling bara för att våra rättigheter försämras. Snarare tvärtom... Enligt all facklig erfarenhet måste vi stå fast, inte böja oss inför arbetsgivarkollektivets offensiver. Annars är vi sålda...