Frågor & svar
Nyheter

Emma Samuelsson 2020-04-24

För mig fungerar det jättebra. Endast mindre justeringar har behövts. Jag kan dessutom arbeta mer ostört och upplever därmed mindre stress! Utan restid har jag också mycket tid över för familj och intressen som jag tidigare inte orkat efter jobbet.