Frågor & svar
Nyheter

Anna 2020-03-27

Jobbar som naturkommunikatör men arbetar nu inom Länsstyrelsens krisorganisation med kriskommunikation. Det känns som en viktig uppgift men arbetet med naturinformation blir lidande och risken är att vi därmed inte hinner göra av med årets anslag från Naturvårdsverket.