Frågor & svar
Nyheter

Joyce Hangandu Sommar 2020-04-01

Jag jobba på Genetisk laboratoriet så testning av coronavirus påverka oss lite grann på grund av att vi fick låna ut en av vår medarbetare till Virologen på Mikrobiolog laboratoriet från V11 till sommar eventuellt. Detta påverka vår sommar schema.