Frågor & svar
Nyheter

Katarina 2020-11-24

Som arbetsgivare vill jag tillfoga att det finns mycket goda skäl att ge sina anställda marknadsmässiga löner - så att de inte byter arbetsgivare. Prestation, ansvar, utveckling, sidouppdrag osv - vad skulle det betalas med hos någon annan? Det är vad jag utgår från vid lönesättning eftersom jag inte vill bli "utbytt".