Frågor & svar
Nyheter

Maria 2020-11-13

Byt jobb - höj lönen vid bytet, efter en tid kan du söka jobb på tidigare arbetsplatsen igen (om du vill tillbaka) och då få en högre lön. Alternativt ta dig uppåt, bli chef eller liknande, ta på dig ytterligare ansvarsområden som ger mer betalt. Glöm inte att se till att begära högre lön om du ska ta på dig uppgifter som samordnare eller liknande, vänta inte på nästa lönerevision.