Frågor & svar
Nyheter

Naturvetare bygger Sveriges säkerhet

Naturvetarna var på plats när Folk och Försvar hade sin årliga rikskonferens i Sälen. Naturvetare behövs för att klara den militära säkerheten och hantera kriser, som skogsbränder och epidemier av smittsamma sjukdomar.

Publicerad:

Många naturvetare jobbar inom försvarsindustrin och på myndigheter, som Försvarets radioanstalt, FRA, och Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI.
– Vi lyfte frågan om kompetensförsörjning av naturvetenskaplig kompetens inom totalförsvaret. Det handlar bland annat om datavetare, matematiker och fysiker, säger Naturvetarnas förbundsdirektör Per Klingbjer.

Arktis öppnas upp

Globala konflikter bottnar ofta i frågor om naturresurser som till exempel tillgång på rent vatten, metall och mineral samt olja och gas. Bristen på färskvatten i vissa delar av världen förvärras av klimatförändringarna, vilket också gäller bränder och översvämningar.
– Naturvetares roll är att ta fram ny kunskap och visa på konsekvenserna av till exempel ett förändrat klimat och av nya hållbara metoder för brukande av naturresurser. På så sätt kan konflikter och folkströmningar undvikas, eller åtminstone reduceras.
Aktuellt nu är det geopolitiska läget i Arktis när havsisen försvinner och öppnas upp för transporter.
– Det är den positiva sidan. Samtidigt är det många som gör anspråk på naturtillgångarna. Genom kartering och undersökningar av området tar naturvetare fram faktaunderlag inför förhandlingar och politiska beslut.

Kungligt möte

Om dessa frågor hade Per Klingbjer ett samtal med kungen, som av tradition är med på rikskonferensen i Sälen.
– Kungen har ett stort intresse för natur och miljö, liksom för säkerhetsfrågor. Frågan om självförsörjning av livsmedel ligger honom också varmt om hjärtat.

Palle Liljebäck

chefredaktör

Kommentarer

Albert 2020-01-17

Kommer nån ihåg förr i tiden när man diskuterade nedläggning av försvaret och värnplikten så fanns det de som tyckte vi skulle satsa på ett miljövärn istället. Jag tycker det är synd att det inte blev av för nu har vi ju inget att sätta in vid skogsbränder tex.
Kommentera