Frågor & svar
Nyheter

Till dig som är besökare till Naturvetarnas kansli

Med anledning av den ökade risken för smittspridning av coronaviruset har vi följande riktlinjer som vi tillämpar för medarbetare, men även för besökare till Naturvetarnas kansli. Tills vidare kommer Naturvetarnas kansli endast ta emot besök och anordna fysiska möten som är verksamhetskritiska.

Publicerad:

Vi utgår från de rekommendationer som ges från myndigheter, vilka dagligen ses över och uppdateras vid behov. Dessa riktlinjer gäller från och med 2020-03-16.

Folkhälsomyndigheten uppmanar alla att vara uppmärksamma på sjukdomssymtom, även milda, på luftvägsinfektion och att stanna hemma om man känner sig sjuk.  

Mot bakgrund av detta har Naturvetarna ställt in alla fysiska externa möten som förbundet ansvarar för samt alla fysiska möten på vårt kansli, som inte är verksamhetskritiska. De verksamhetskritiska mötena försöker vi i den mån det är möjligt också styra om till digitala möten.

Om du trots detta har ett fysiskt möte inbokat på Naturvetarna kansli i närtid som inte blivit inställt/digitaliserat bör du vidta försiktighetsåtgärder. Uppvisar du som sagt symtom på luftvägsinfektion, ta omedelbar kontakt med den du ska besöka på Naturvetarnas kansli.

Individens ansvar enligt Smittskyddslagen

Enligt Smittskyddslagen ska var och en genom ”uppmärksamhet och rimliga försiktighetsåtgärder” medverka till att förhindra spridning av smittsamma sjukdomar.

För ytterligare information: