Frågor & svar
Nyheter

Så blir Naturvetarna en starkare företrädare för alla naturvetare

Genom att förnya och förändra blir Naturvetarna en starkare företrädare för alla naturvetare. Vi är fackförbundet som kan alla naturvetares arbetsmarknad. Det är Naturvetarnas uppgift att tydliggöra den relevans som naturvetare har för det hållbara samhällsbygget.

Publicerad:

- Vi fick ett tydligt uppdrag från våra medlemmar vid den senaste kongressen och vi behöver se till att vi har den kraft som behövs för att vi ska nå de strategiska mål som kongressen och styrelsen har beslutat. Naturvetarna ska vara relevanta som företrädare för såväl enskilda naturvetare som de naturvetenskapliga kompetenserna på dagens och framtidens arbetsmarknad. Naturvetarna ska också vara med och leda förändringsarbetet som sker hos arbetsmarknadens parter. För att uppnå detta så måste vi modernisera, anpassa och utveckla vår egen verksamhet och det förändringsarbetet har redan påbörjats, säger förbundsdirektör Per Klingbjer.

Förändringarna görs inte bara för att kraftsamla kring förhandlings-, påverkans- och marknadsfrågor utan också för att renodla olika funktioner och arbetsuppgifter i organisationen. Kansliet är sedan årsskiftet organiserat i de fyra avdelningarna: Förhandling, Påverkan, Marknad, samt Verksamhetsstöd. För att underlätta samverkan och kunskapsdelning mellan medarbetarna på de olika avdelningarna så implementeras också ett nytt digitalt verksamhetsstöd.

- Det nya kansliet kommer att vara bra rustat för att både arbeta med det fackliga uppdraget och att skapa en gemensam plattform för naturvetare i alla branscher. Vi kommer att kunna ge bättre stöd till förtroendevalda och erbjuda våra medlemmar mer relevanta utbildningar och förmåner. Vi kommer också att vara mer närvarande hos studenter och yrkesverksamma naturvetare och samtidigt bibehålla vår höga kvalitet vad gäller medlemsrådgivning. Naturvetarna kommer också att synas mer i debatten, säger Per Klingbjer

Har du frågor kring Naturvetarnas nya kansliorganisation så kontakta:

Ann Lundström, biträdande förbundsdirektör Tfn: 08-466 2493
Per Klingbjer, förbundsdirektör, Tfn: 08 466 2438