Frågor & svar
Nyheter

Så påverkas medlemmarna av coronakrisen

I sjukvården är personalen hårt belastad med propåer om uppskjuten semester, vilket Naturvetarna säger nej till. Andra blir permitterade när delar av näringslivet närapå kollapsar. Här ger vi en bild av läget.

Publicerad:

Redan i ett tidigt skede av viruspandemin kom parterna på arbetsmarknaden överens om att flytta fram avtalsrörelsen till i höst. I ett så skakigt läge var det omöjligt att träffa centrala avtal om löner. Det påverkar även avtalsförhandlingarna på lokal nivå ute i företagen.

– Man avvaktar med lönerevision tills i höst, eftersom inga centrala siffror är satta. Förhandlingarna återupptas i oktober, och då kommer vi att få svar på om nya löner kommer gälla retroaktivt eller inte, säger Roma Uddin, förhandlingschef privat sektor på Naturvetarna.

Permittering till 80 procent

En mer aktuell fråga är de korttidsavtal för permittering som regeringen har beslutat om. De har blivit mer generösa, då det nu är möjligt för arbetsgivaren att låta personalen vara hemma på 80 procent.

Det innebär att de anställda får ut 88 procent av tidigare lön, där arbetsgivaren står för 28 procent och staten för resten.

– Just nu har vi många ärenden om korttidsavtal på olika nivåer. Vi rekommenderar våra lokalt förtroendevalda att stämma av med oss eller annat kontaktförbund innan de tecknar ett lokalt korttidsavtal, säger Roma Uddin.

För att få teckna ett lokalt korttidsavtal krävs att det finns ett centralt korttidsavtal. Naturvetarna har ett sådant avtal med IKEM och Gröna Arbetsgivare. Motsvarande korttidsavtal finns på andra avtalsområden.

Läs mer på Tillväxtverket om hur korttidsavtalen fungerar.

Semester i sommar

Även inom kommuner och regioner är det andra frågor än avtalsrörelsen som är i fokus nu. Läget i landet är allvarligt, vilket särskilt gäller inom sjukvården Det har fått arbetsgivarna SKR, Sveriges kommuner och regioner, och Sobona att vilja teckna ett centralt avtal som gör det möjligt för arbetsgivarna att förlägga semestern i december. En ekonomisk ersättning skulle då utgå till medarbetarna.

Akademikeralliansen, där Naturvetarna ingår, har tackat nej till det förslaget. Det menar man skulle vara mycket negativt för medlemmarna.

– Om du som medlem får en fråga från din arbetsgivare om att flytta din semester och är osäker på hur du ska göra, hör av dig till Naturvetarna för rådgivning, säger Magnus Berg, ordförande i Akademikeralliansens förhandlingsdelegation.

Krislägesavtal aktiverat

I Stockholm har läget blivit så allvarligt att krislägesavtalet är aktiverat i region Stockholm för dem som jobbar på intensivvårdsavdelning. Avtalet innebär bland annat att den ordinarie arbetstiden höjs till 48 timmar per vecka och att vårdpersonalen får mer betalt.

Utöver ordinarie månadslön utges en krisersättning med 120 procent per timme, totalt 220 procent.

Lönerevision i staten

Inom staten är läget lite annorlunda.

– Inom staten har vi ett tillsvidareavtal och där är det de lokala parterna på myndigheten som bestämmer datum, säger Sanna Johansson, ombudsman på Naturvetarna.

Med anledning av coronakrisen är det en del myndigheter som behöver göra justeringar vad gäller förläggning av arbetstider för att fullgöra krav på beredskap i sin krisorganisation. På några enstaka håll har det kommit propåer om ändrad förläggning av sommarsemester.

Palle Liljebäck

chefredaktör

Kommentarer

Joyce Hangandu Sommar 2020-04-24

Jag tycker att det är jätte bra att Naturvetarna tackat nej till att lägga semester i december. Vår medlemmar behöver sin semester.
Kommentera