Frågor & svar
Nyheter

Så vet du att du är allergisk mot pollen

Ett blodprov kan avslöja om du är allergisk och vad det är i luften som ditt immunförsvar reagerar på. Analyserna görs av biomedicinska analytiker på ett av de laboratorier i Sverige som är inriktade mot allergidiagnostik.

Publicerad:

Det finns tester som avslöjar om symptom, som en rinnande näsa och kliande ögon, beror på allergi. Provtagningen sker vanligen på en vårdcentral och blodprovet skickas sedan vidare till ett kliniskt laboratorium utrustat för allergitester.

Analyserna görs av legitimerade biomedicinska analytiker. Klinisk immunologi på Karolinska universitetslaboratoriet är ett av de laboratorier i Sverige som gör allergianalyser. Där görs varje månad runt 13 000 allergitester. Antalet patienter är dock färre, eftersom det behövs flera tester för att en patient ska få ett besked om vilket eller vilka pollen de är allergiska emot. 

Säkrar kvaliteten

En vanlig arbetsdag börjar med att det stora allergiinstrumentet, som är fyllt med rader av spetspipetter, startas upp. Mycket av arbetet har automatiserats och medarbetarnas arbetsuppgifter förändrats. Men det är fortfarande lika viktigt att rätt kompetens finns på plats för att övervaka arbetet och kvalitetssäkra analyserna. De som arbetar på labbet måste kunna många olika metoder och gör en hel del manuellt arbete.

När det gäller luftburna allergener görs först en screening, som ger svar på om patienten har antikroppar, alltså om det egna immunförsvaret har reagerat mot någon eller några av de nio vanligaste luftburna allergenerna. Om det första testet blir positivt genomförs separata tester för att ringa in vad det är patienten är allergisk mot. Det kan röra sig om hassel, björk, gräs eller något annat vanligt luftburet allergen. Vilket luftburet allergen som är vanligast varierar under säsongen.

Bästa jobbet

Resultaten valideras regelbundet med hjälp av kontrollserier med känt innehåll. Tillförlitligheten är väl dokumenterad och det finns ett internationellt kontrollsystem på plats för att kvalitetssäkra de laboratorier som gör testerna.

Varje test kostar några hundralappar. Inte så mycket pengar för att slippa äta medicin i onödan eller få en förklaring till sina symptom.

De flesta biomedicinska analytiker rekommenderar varmt sitt yrke till ungdomar som ska välja en högskoleutbildning, även om det inte är rätt val om man vill tjäna pengar. Anledningen: ”Det är världens bästa jobb för den som vill göra nytta.”

Marita Teräs

utredare

Kommentarer

Kommentera