Frågor & svar
Nyheter

Sacoförbund: Akademikernas företag får inte slarvas bort i krisen

Coronakrisens konsekvenser är mycket kännbara för egna företagare, där mycket samhällsviktig kompetens finns. Regeringens senaste förslag om stöd till enskilda firmor räcker inte. Nu krävs flera tydliga och snabba insatser, skriver Sacos Göran Arrius tillsammans med ordföranden för Naturvetarna och 13 andra Sacoförbund i Altinget.

Publicerad: Uppdaterad:

Debattartikeln publicerades i Altingen den 18 september 2020. 

Många av Sacoförbundens medlemmar – som exempelvis ingenjörer, arkitekter, IT-specialister, kommunikationsexperter och veterinärer – arbetar som företagare med uppdrag i svenska företag, organisationer, kommuner och regioner.

Akademiker med enskild firma är också en väsentlig del av den svenska välfärden. Psykologer, arbetsterapeuter, kiropraktorer, psykoterapeuter, fysioterapeuter och läkare arbetar ofta som egna företagare, med få eller inga anställda.

När coronakrisen slog till tappade många sina uppdrag i snabb takt. Regeringens stödåtgärder, som korttidspermittering och förstärkt a-kassa, anser vi inom Saco var bra och effektiva, men åtgärderna berörde väldigt lite de enskilda firmorna. I vissa fall hade korttidspermittering en negativ effekt för konsulter, eftersom företagen var tvungna att säga upp avtalen med dessa innan de kunde få permitteringsstöd.

Egenföretagarna har fått kämpa under orimliga förhållanden.

Kompetens som behövs

Under normala omständigheter ska bidrag naturligtvis inte hålla olönsamma företag vid liv. Men vi pratar nu om kompetens som behövs när Sverige ska återstartas efter krisen. Akademikerföretagare har mycket efterfrågad kompetens och långa utbildningar på högskolan. Det är inte önskvärt att de överger sin profession med anledning av en tillfällig nedgång.

Åtgärder som krävs

Vi vill att regeringen genomför dessa åtgärder innan det är för sent:

  • A-kassa på deltid. En enkel åtgärd är att införa möjligheten till a-kassa på deltid för företagare, under en begränsad tid. Då kan företagarna övervintra sina – i grunden livskraftiga – företag, behålla sina kunder och genomföra de enstaka uppdrag de får. Då kommer de snabbt att vara på banan igen när efterfrågan ökar. Det är också en åtgärd som innebär en rimlig extra arbetsbörda för en ensam företagare, och belastar inte med onödig byråkrati.
  • Omsättningsbaserat stöd till enskild firma som täcker inkomstförlust. I dagarna kom ett förslag med riktat stöd till dem som driver enskild firma. Det är ett bra förslag. Akademiker som driver företag har oftast inte några stora kostnader utöver den egna lönen. Men stödet kommer väldigt sent och behöver förlängas att gälla hela hösten och utformas på ett sådant sätt att det blir enkelt för enmansföretag att söka.
  • Förmånligare avdrag för kompetensutveckling. Den tid som företagarna inte kan arbeta i sina företag bör användas till kompetensutveckling. En undersökning från Sveriges Ingenjörer visar att 8 av 10 ingenjörer vill se utökade möjligheter att dra av kostnader för kompetensutveckling på företaget. Kompetenshöjningen kan medverka till den utveckling och strukturomvandling som behövs.

Prioritera egenföretagarna

Coronakrisen är inte över. Vi uppmanas fortsatt att hålla avstånd, det är begränsningar vid folksamlingar och många jobbar hemifrån. Detta kommer att få konsekvenser för företagare under hela hösten och därför är det av största vikt att regeringen nu prioriterar egenföretagarna.


Göran Arrius, Ordförande, Saco

Fredrik Drotte, Vice ordförande, Sveriges Arkitekter

Mats Ericson, Ordförande, SULF

Heike Erkers, Ordförande Akademikerförbundet SSR

Ida Kåhlin, Ordförande, Sveriges Arbetsterapeuter

Ulrika Lindstrand, Ordförande, Sveriges Ingenjörer

Matz Nilsson, Ordförande, Sveriges Skolledarförbund

Erik Petré, Ordförande, Naturvetarna

Katja Puustinen, Ordförande, Sveriges Veterinärförbund

Heidi Stensmyren, Ordförande, Sveriges läkarförbund

Kristina Taylor, Ordförande, Sveriges Psykologförbund

Anna Troberg, Ordförande, DIK

Lee Wermelin, Ordförande, Akavia

Anitha Wijkström, Ordförande, SRAT

Cecilia Winberg, Ordförande Företagarrådet Fysioterapeuterna