Frågor & svar
Nyheter

Fråga en naturvetare: Ska kranen stå öppen?

Är det sant att man ibland ska låta vattnet rinna i kranarna, gärna med varmvatten, för att undvika proppar i det kommunala avloppssystemet?

Publicerad:

Nej. Det kommunala avloppsledningsnätet är designat så att det är självrensande vid normalt flöde. Att låta kranen stå på och rinna har ingen effekt.

Fett i mindre mängder i hushåll som uppstår vid diskning klarar ledningsnätet. Bäst hanteras fett från till exempel en stekpanna genom att ta hushållspapper och torka upp det. Pappret ska slängas i påsen för restavfall och blir fjärrvärme.

Fett i större mängder i ett vanligt hushåll häller man på flaska och lämnar in på en återvinningsstation. Fettet tas då om hand och återvinns till bland annat biogas. Det kommunala avloppsledningsnätet är försett med fettavskiljare för restauranger som släpper ut mer fett än ett vanligt hushåll. Vid stopp i ledningsnätet spolas det rent med med vatten under högt tryck.

Fastighetsägare ansvarar för ledningarna fram till den kommunala förbindelsepunkten. Vid stopp bör en rörmokare anlitas.

Besvarat av: Kenth Olsson, enhetschef, Stockholm Vatten och Avfall