Frågor & svar
Nyheter

Studentinflytandet kan inte pausas

Höstterminen 2020 har precis börjat för några, för andra är det bara dagar kvar, innan den märkligaste terminen någonsin drar igång. Det börjar bli lite tjatigt “det är märkliga tider vi lever i nu”, men det är tyvärr sant. Det är ovissa tider vi lever i.

Publicerad:

Som student på högskola eller universitet är det fortfarande inte beslutat för alla om det blir distansstudier hela eller halva terminen. Kommer även vårterminen vara på distans? Exkursioner och laborationer är delvis eller helt ersatta av teoretiska moment och studiebesök är inställda.

De tidigare så viktiga praktiska momenten för att höja studiekvalitén och motivationen ersätts nu. Kanske är det precis de praktiska inslagen som lockade en del av studenterna, för att det underlättar studiegången för de som har utmaningar i form av dyslexi, koncentrationssvårigheter eller bristande självdisciplin. “Det är ingen fara, studierna kommer hålla samma höga kvalité” får vi höra. Men hur kan det garanteras, när förutsättningarna så drastiskt har ändrats? En tänkt utbildning blir någonting annat utan fysiska träffar.

Vad händer med studentinflytandet? Elevrepresentation i kurs- och programråd är ibland svårt att få till, dels för att studenter inte vet att möjligheten finns, trösklarna är höga för inflytande eller det tar lång tid från förslag till verklighet. Engagemanget i ideella föreningar och även i vissa studentkårer har under en tid dalat. Gratis mat och socialt umgänge brukar ändå locka en del studenter och föreningen håller sig flytande ytterligare ett år. Hur kommer det att gå med studentföreningarna nu när vi avråds att bjuda på mat och avråds från att ses? Kanske kommer vårt inflytande ta en annan form?

Även för någon som jag, som gillar årsmöten, är ett digitalt årsmöte utan mat och trevliga samtal inte så spännande. Jag kommer ändå att delta, eftersom det finns en tid efter Corona-pandemin. Hög kvalité på studier, studentinflytande och fackliga rättigheter är inte något som bara händer, vi måste jobba för att hålla rättigheterna, engagemanget och lågan uppe. Därför kommer jag, iförd hoodie med loggan för Naturvetarnas studentråd tryckt på, att delta även på digitala årsmöten. Eftersom jag både vill och kan och för att jobbet att försvara våra rättigheter inte kan ta paus. Hoppas vi ses!

Text: Lovisa Sundström, vice ordförande i Naturvetarnas studentråd.