Frågor & svar
Nyheter

Besvara vår medlemsenkät

För att förbättra vårt erbjudande till dig som är medlem, skickar vi nu en medlemsenkät till ett urval medlemmar. 

Publicerad:

Om du har fått enkäten är det en chans att tycka till om våra tjänster och ange hur nöjd du är med oss som ditt fackförbund. 

Enkäten är öppen i cirka en månad framåt och skickas till ett representativt urval medlemmar. 

Tack för att du hjälper oss att bli bättre!