Frågor & svar
Nyheter

Chefsfrågan: Hur får jag med mig alla i en förändring?

Vi har fått mer att göra, men har mindre personal och vi vågar inte rekrytera så länge pandemin pågår. Det innebär att vi måste förändra vårt sätt arbeta, men jag får inte med mig medarbetarna. Hur ska jag göra?

Publicerad:

Svar: Det är ingen bra idé att samla alla medarbetare och informera om att läget är allvarligt, att det krävs förändring och kräva att alla ska vara med på tåget. Risken är stor att det uppfattas som hot och floskler och du kommer på sin höjd att få medarbetare att ta ansvar i ord men aldrig i handling. Du kommer att få höra kommentarer som ”Så här har vi alltid gjort” eller ”Det går inte”. Skepsis finns i allt förändringsarbete.

Nyckeln till verklig förändring är delaktighet och att få alla medarbetare motiverade. För att få alla att ta ansvar både i ord och handling krävs att alla förstår, tror, vill, vågar, orkar och kan. I ett första läge måste du arbeta på att få alla att i grunden förstå varför en förändring behövs.

Sedan kommer det alltid att finns personer som inte vill vara med på förändringen och motsätter sig den i det tysta. Hur bör man då agera?

Då får man arbeta enskilt med den personen och våga ställa frågan om det är rätt arbetsplats för den personen. Ingen arbetsgivare har råd att i längden ha anställda som obstruerar och motarbetar förändringen trots att de förstår att den är nödvändig. Kanske den personen bättre kommer till sin rätt hos en annan arbetsgivare. I de flesta fall inser medarbetaren även det själva under samtalets gång, vilket gör att en exit inte alltid behöver bli så dramatisk. Som chef kan man stötta med karriärhjälp och förhoppningsvis kan man då skiljas i samförstånd.

Kom ihåg att du inte kan tvinga någon till lojalitet, utan du ska förtjäna det. I det ligger att göra grundarbetet och få medarbetarna att känna sig delaktiga och motiverade. Det är först då en verklig förändring är möjlig.

Text: Anders Sandvik, chefsrådgivare på Verto