Frågor & svar
Nyheter

Amanda 2021-06-04

Menar Anna Johansson att familjevecka - som bara är ett förslag, som max verkar landa på 3 dagar per förälder samt enbart gäller barnfamiljer - skulle vara i samma liga som arbetstidstidsförkortning för alla arbetare i Sverige?!