Frågor & svar
Nyheter

Gunnar Lindgren civ ing 2021-01-15

Om vi jämför hur mycket metaller som kommer från människans urin och avföring så är den mängd som finns i slammet oerhört mycket större, t ex 1 200 ton per år i Göteborg, medan mängden från livsmedel är cirka 10 ton. Dvs slammet är absolut ingen "kretsloppsprodukt" utan spridningen är en form av kvittblivning av metallavfall på åkermark. Detta måsta upphöra omedelbart.