Frågor & svar
Nyheter

Hållbara material skapar möjligheter för naturvetare

Drygt 3 miljarder kronor satsar Knut och Alice Wallenbergs stiftelse på forskning som ger den gröna omställningen en skjuts framåt. Med på tåget åker naturvetare som ges stora möjligheter när 25 internationella forskargrupper ska tas fram.

Publicerad:

Här finns stora klimatvinster att göra. Produktionen av material står för 25 procent av de globala utsläppen av växthusgaser.

– Det är en glädjande och efterlängtad forskningssatsning, som behövs i den gröna omställningen. Lika viktigt som att utveckla nya hållbara material är att skapa cirkulära system där material kan återvinnas. I det innovationsdrivna arbetet har naturvetare viktiga roller, säger Per Klingbjer, förbundsdirektör på Naturvetarna.

Peter Wallenberg Jr pekar ut fler framtidsområden, som energisnål elektronik och material för morgondagens hållbara teknologier och infrastruktur.

Satsningen skapar stora möjligheter för naturvetare och ingenjörer. Inom programmet ska 25 internationella forskargrupper rekryteras. Tanken är att en forskarskola ska byggas upp med plats för 150 doktorander och 30 industridoktorander. Ovanpå det behövs 150 postdoktorer och 30 industripostdoktorer.

 

Linköping är navet

Linköpings universitet står som värd för programmet, där även Chalmers och KTH ingår. 2,7 miljarder kronor går till forskningsprogrammet WISE, Wallenberg Initiative Material Science for Sustainability.

I utfasningen av fossila produkter är trä en viktig resurs. Därför får Wallenberg wood science center, WWSC, ytterligare 380 miljoner kronor, som innebär att sex forskningsledare fyra gästprofessorer, 36 doktorander och lika många postdoktorer kan rekryteras.

 

Satsningen vill ge gröna bränslen

Konkret innebär satsningen att ta fram batterier som går att återvinna och att utveckla gröna bränslen. På önskelistan står också att med solens hjälp rena luft och vatten, liksom att kunna urskilja koldioxid från luften.

– Vi vill etablera Sverige som en ledande nation inom detta forskningsområde. Det övergripande syftet är att möjliggöra hållbara teknologier samt utbilda framtidens ledare inom samhälle, industri och universitet, förklarar Peter Wallenberg Jr.

Palle Liljebäck

chefredaktör