Frågor & svar
Nyheter

Berfin 2021-10-15

Arbetsgivaren kommer att teckna enskilda avtal med varje medarbetare om distansarbete/arbete på kontor med utgångspunkten att man arbetar minst 50% på kontoret och max 50% hemma. Det blir alltså en hybridlösning samt individuell överenskommelse någon gång efter årsskiftet. Fram till dess är det fortfarande hemarbete som gäller och vill man komma in till kontoret någon dag får man göra det efter överenskommelse med den närmsta chefen.