Frågor & svar
Nyheter

Lisa 2021-10-19

Vi får ha distansavtal som medger upp till 80 procent distans (hemmakontor). Självklart är det verksamheten som avgör om det krävs närvaro på kontor eller inte. Jag känner inte att jag har tid att vara på kontoret mer än en dag i veckan om jag ska hinna med mina arbetsuppgifter.