Frågor & svar
Nyheter

Peter 2021-10-15

Hemarbete fick jag nog av under universitetstiden, nu vill jag ha en riktig arbetsplats så att jag kan koppla bort jobbet när jag är hemma. Därför har jag bestämt sagt nej till all form av hemarbete, såväl under som efter pandemin.