Frågor & svar
Nyheter

Kan pandemin göra mig folkskygg?

Palle är orolig för att förlora sin sociala förmåga när man inte längre möts fysiskt på jobbet och i andra sammanhang. Men kanske det är precis tvärtom. Digitala möten ställer nya och högre krav på att kunna interagera med varandra.

Publicerad: Uppdaterad:

Palle-Liljeback_119px.pngSocial kompetens är en av mina bästa grenar. Att småprata med grannen gör mig glad. Ibland kan en blick och några ord från snabbköpskassörskan göra min dag. Då inser jag att det har gått långt. Pandemin begränsar livet när man bara får träffa de närmaste i familjen. Fysiskt.

Utan det dagliga snacket vid fikaapparaten och lunchbordet med kollegorna blir jag orolig över att förlora min vinnande formel. Utan att träna den förmågan kanske den sakta tynar bort.

En del av forskningen stärker den tesen. Har man inte den sociala talangen naturligt måste man träna på den. Det handlar bland annat om förmågan att läsa av minspel, gester och tonfall. Ögonkontakt är ännu en pusselbit i det sociala samspelet.

När vi sitter bakom skärmar och möts fysiskt med ansiktsmask blir det svårare att tolka stämningar och hur folk mår. Tänk om pandemin skulle hålla på i tio år. Skulle vi alla bli avtrubbade och få sämre sociala förmåga? Vissa forskare menar det. Vi är programmerade att se varandra i ögonen, le mot varandra och känna på varandra. När inte de basala behoven blir uppfyllda blir vi olyckliga och kanske förkortas våra liv.

En del av detta kan kompenseras med videomöten. Det ställer nya och högre krav på social kompetens. För att inte missuppfattas måste man i högre grad vara inkännande och mjuk i sin framtoning.

Psykologerna tipsar om att ha en positiv grundsyn och inte dissa andra, vare sig på digitala möten eller i sociala medier. Då finns risken att uppfattas som en gnällspik. I övrigt gäller samma regler som vid fysiska möten. Det ska finnas en tydlig agenda och alla ska veta varför de är på mötet. Att gå laget runt är en bra metod för att inkludera alla i samtalet.

Men social kompetens ska inte förväxlas med att vara utåtriktad och ta mycket plats. Tvärtom handlar det om att öppna upp och bjuda in människor så att de känner sig bekväma. I det ligger att kunna kommunicera och samarbeta.

Med den insikten i bakhuvudet känner jag mig trygg med att den sociala förmågan inte försvinner. Jag kommer inte att bli folkskygg.

Palle Liljebäck

chefredaktör

Kommentarer

Kommentera