Frågor & svar
Nyheter

Susanna andersson 2021-05-13

Är det inte så att biologiska månfalden minskar till följd av att skog med hög biologisk mångfald minskar (och även till följd av att många små skogsdungar tas ner för att bereda plats för nybyggnation av byggnader och infrastruktur)? Hur ser det ut med tillväxten av variationsrik skog? Att tillväxten av planterad skog ökar gynnar ju inte den biologiska månfalden så mycket.