Frågor & svar
Nyheter
Porträttbild på Love Chrisson med grön bakgrund.

Love Chrisson blir ny ordförande för Studentrådet:"En viktig funktion i samhället"

Naturvetarnas studentråds kongress är över och en ny styrelse är vald. Det här året är rådets fokusfråga extra viktig att driva.

Publicerad:

Den 30 oktober 2021 hade Studentrådet sin kongress, en dag med föreläsningar med bland annat Sacos Studentråds ordförande Albert Ohlin och Naturvetarnas norska systerförbund Naturviterne. Love Chrisson, som tidigare suttit som ledamot i styrelsen blev vald till ordförande.

– Det är roligt att jag givits förtroendet att leda Studentrådet under det kommande verksamhetsåret, säger han.

Men han berättar också att det inte blir sig likt eftersom endast två personer valdes till styrelsen, tillsammans med Love valdes Astrid Resare till vice ordförande.

– Två personer kan inte förväntas göra samma arbete som en styrelse som består av sju personer förväntas göra, och vi kommer därför att anpassa oss efter situationen genom att först och främst rikta vår tid och energi mot några få speciellt viktiga frågor, bland annat årets fokusfråga, "Studentrådets framtid", säger Love Chrisson.

Han förklarar att det under en tid har varit svårt att engagera studenter till att kandidera för en post i styrelsen. Därför är årets fokusfråga nu extra viktig att driva. Studentrådet vill även genomföra fackligt påverkansarbete i klimatfrågor, psykisk (o)hälsa och frågor som syftar till att förbättra studenters sociala och ekonomiska situation.

– Studentrådet fyller en viktig funktion i den fackliga världen men även i samhället i stort, och jag hoppas verkligen att vi kan utveckla nya strategier som gör att Studentrådet kommer att finnas kvar i framtiden.

Ellinor Molin

webbredaktör