Frågor & svar
Nyheter

Bo Norrman 2021-03-26

Väsentligt färre arbetsresor nu när mycket kan klaras av via videomöten. I princip inga nöjesresor med flyg (hade slutat redan före pandemin). Men jag ser fram emot att ta tåget genom Europa när det blir möjligt!