Frågor & svar
Nyheter

Anna 2021-05-02

Har jobbat mycket mer sedan januari på grund av omständigheter som inte har med pandemin att göra. Förutsättningen för att klara det har varit att det varit arbete på distans och inga restider. Överlag mer effektivt att jobba hemifrån. Möten på distans funkar klockrent. Skönt slippa 2x3 h restid för ett möte på 2 h.