Frågor & svar
Nyheter

Caroline 2021-04-26

Min arbetsbelastning har ökat, allt går dock inte att härleda till pandemin. Det som jag tror att jag kan koppla till pandemin är att jag tar färre och kortare pauser samt jobbar längre om dagarna. Mycket av detta tror jag beror på att jag missar strömmen av människor som går förbi när det är dags för fika och att gå hem.