Frågor & svar
Nyheter

Maríanne 2021-05-17

Samma arbetsbelastning som tidigare. Att arbeta hemma ger bättre fokus men mindre raster och socialt umgänge. Informationsöverföringen mellan kollegor eller arbetsgivare och arbetstagare blir lidande över tid. Digitala hjälpmedel ger stöd i distansarbetet men skapar i sig självt ett spretigt arbetssätt. Tillgänglighet via teams ger kontakt med kollegor men samtidigt en massa "möten" som behandlar frågor som tidigare behandlades via samtal i korridoren. Risken är att kalendern stoppar viktiga möten.