Frågor & svar
Nyheter

Maria 2021-12-16

På min arbetsplats inom en storstadskommun upplever jag att hybridmöten fungerar väl likaså helt digitala möten. Vi har också lagt in fokus på att få till en blandning av mötestyper just för att alla personligheter ska kunna få sin del. Just nu har vi däremot begränsat fysiska möten pga rådande smittspridning.