Frågor & svar
Nyheter

Gullan 2021-08-27

Jag vill vara på kontoret 1-2 dagar i veckan för att få det sociala med kollegor. Annars vill jag arbeta från hemmet då jag upplever att det är där jag är mest ostörd.