Frågor & svar
Nyheter

Pirjo Gustafsson 2021-08-27

Kontoret hos arbetsgivaren är kollegial mötesplats för att utveckla verksamheter i företaget. Jag tror även att viss mån kommer kontoret även för mig vara en plats för koncentrerat arbete. För andra kan sådan plats finnas tex i hemmet. Kontoret hos arbetsgivaren behöver även vara ett slags ”bibliotek”. Även om mycket finns på internet så kommer det att ta tid att söka tidskrifter, böcker etc som är relevanta. Arbetsgivaren bör tillhandahålla underlag för omvärldsanalys så att flera i organisation är så samma våglängd .. när man ska jobba ihop. Kontoret kommer även vara plats att möta chefer, samtala om arbetssituation etc. Intressant fundering är om det kommer vara chefen som ska vara på kontoret den mesta tiden så att medarbetare kan möta chefen när hen behöver det? Närvarande chefer är en utmaning. Jag kan konstatera att pandemin har visat att det är svårt via videomöten att avgöra hur hen mår. Eller vilka problem det finns? Webben har inte ”lukt” som skulle t.ex. kunna hjälpa till att avgöra om det finns problem med droger.