Frågor & svar
Nyheter
En folksamling med olika lönesiffror över bilden

Ny lönestatistik ute nu

Vi har äran att presentera ny lönestatistik för naturvetare. I genomsnitt höjdes lönerna med 3,2 procent under 2020 för dem som hade lönerevision. Många fick vänta med lönehöjningar till årets slut som en följd av pandemin.

Publicerad:

Vi gör några djupdykningar i lönestatistiken och ser hur löneutvecklingen och medellönerna skiljer sig åt mellan olika branscher. Att så många som 44 procent inte hade fått sin nya lön den 1 oktober förra året är anmärkningsvärt.

Som medlem kan du logga in för att ta del av den senaste lönestatistiken i Saco lönesök

Längre ner på sidan kan du läsa om ingångslöner för olika naturvetargrupper för 2020

3,2 procent i lönehöjningar

2020 var ett ovanligt år. Pandemin gjorde att många branscher hade det ansträngt, med permitteringar och uppsägningar. Medlemmar i Naturvetarna har klarat sig förhållandevis bra och lyckades höja sina löner med i genomsnitt 3,2 procent. De som inte har fått sin lön reviderad under året är inte medräknade.

- Naturvetare har viktiga roller i samhället och har därför haft en god löneutveckling över tid. Det gäller även 2020, vilket är mycket glädjande, säger Kristofer Jervinge, utredare på Naturvetarna.

Life science går fortsatt bra och ligger i topp med lönehöjningar på 4 procent i genomsnitt.

- Det avspeglar att läkemedel och medicinteknik är samhällsviktiga funktioner när nya vacciner och läkemedel ska tas fram, säger Kristofer. 

Lönerna i privat sektor drar ifrån

Trots ett tufft läge för många naturvetare inom hälso- och sjukvården i pandemin blev lönehöjningarna måttliga. 

- Vi jobbar vidare med att uppmärksamma de lägre lönerna inom offentlig sektor. Samtidigt vet vi att den skattefinansierade verksamheten har ett mindre ekonomiskt utrymme. Om inget görs blir det svårt för stat, kommuner och regioner att rekrytera den kompetens de behöver, säger Kristofer Jervinge, utredare på Naturvetarna.

 

Nästan hälften hade inte fått ny lön

44 procent av dem som svarade på löneenkäten hade inte fått sin nya lön den 1 oktober 2020, då insamlingen av löner gjordes. Den privata sektorn sticker ut då avtalsrörelsen flyttades fram till sent in på hösten, vilket gjorde att lönehöjningarna försenades. Inom stat, kommuner och regioner är läget lite annorlunda.

- Där löper ett tillsvidareavtal som inte är lika beroende av att parterna inom industrin har satt det så kallade märket, som är vägledande för lönehöjningarn på hela arbetsmarknaden, säger Kristofer Jervinge.

 

Högst löner inom life science bank och IT

Att lönerna skiljer sig åt mellan branscher har sin förklaring i att de är olika lönsamma och att det råder mer eller mindre hård konkurrens om kompetensen.

- För Naturvetarna är det viktigt att det finns en viss lönespridning, både inom och mellan branscher. Det stimulerar till att göra karriär genom att till exempel ta på sig ett större ansvar eller bli chef. Det skapar också incitament för att byta jobb.

Det bekräftas av statistiken. De som bytte befattning eller arbetsgivare under 2020 höjde sina löner med i genomsnitt 8,5 procent.

Höjda ingångslöner

Nyexade fysiker har anledning att jubla sett till ingångslönerna. De lyckades bäst förra året och landade på 35 300 kronor. Biologerna är, om inte hack i häl, inte särskilt långt efter med sina 31 100 kronor per månad.

- Det visar att våra råd om att sikta högt på första jobbet har gått fram. En för låg ingångslön är svår att rätta till i efterhand och hänger med under hela karriären. De som är lite tuffa i förhandlingen och går ut med ett högt lönebud får också ofta en högre lön, säger Kristofer Jervinge.

Han påminner om att det inte bara är den kompetens som utbildningen ger som ska värderas.

- Har du andra kompetenser eller personliga egenskaper som kommer till nytta i jobbet är det bra argument för en högre lön.

 

Ta del av den senaste lönestatistiken

Som medlem kan du logga in för att ta del av den senaste lönestatistiken i Saco lönesök

Inte redan medlem i Naturvetarna?

Bli medlem nu!

Palle Liljebäck

chefredaktör