Frågor & svar
Nyheter

”Vi jobbar tillsammans för att alla ska må bra”

Samverkan är nyckeln till inflytande. På Sahlgrenska universitetssjukhuset månar arbetsgivaren om ett bra samarbete med facket.

Publicerad:

Det finns en samsyn mellan arbetsgivare och fack inom diagnostik på Sahlgrenska universitetssjukhuset (område 4). Tillsammans jobbar de för en bättre arbetsmiljö så att medarbetarna mår bra.

– Utan facket hade arbetsgivaren kunnat göra som den vill. Arbetsgivaren tycker att det är viktigt att samverka med de fackliga organisationerna, säger Ylva Surać, ordförande i Naturvetarföreningen på Sahlgrenska universitetssjukhuset.

Hon förklarar att det inte fungera lika bra på alla områden inom sjukhuset.

Vilka är framgångsfaktorerna?

– Det finns inga lätta vägar, men att ha en bra dialog med arbetsgivaren är en nyckel. Samverkan bygger på att arbetsgivaren vill vara med, säger Ylva som till vardags är sjukhusfysiker och jobbar med intern strålterapi.

Hur får man med arbetsgivaren på tåget?

– Förklara att vi inte är emot, utan att vi jobbar tillsammans för de anställdas väl och ve. Medarbetare som mår bra gör också ett bra arbete.

Vilka frågor är aktuella nu?

– Det pågår projekt och ombyggnader som påverkar de anställda hela tiden. Vi har tagit oss igenom en stor sammanslagning av diagnostiken inom Region Västra Götaland. Arbetsgivaren var lyhörd för flera av våra önskemål.

Ylva menar att samverkan och inflytande är en minst lika viktig fråga som lönerna, som Naturvetarföreningen också jobbar med.


– Det finns snedsitsar som vi försöker rätta till. Det handlar främst om lite äldre och mer erfarna personer som tjänar marginellt mer än nyutbildade naturvetare, som behöver läras upp.

Det bästa sättet att höja sin lön är att byta region.

- Hoppjerkorna gynnas av det. Vi menar att det ska vara möjligt att höja sin lön utan att byta arbetsgivare. Om det ska vi diskutera med HR. Det är viktigt att medlemmens erfarenhet och prestation syns i lönen, säger Ylva Surac.

 

Palle Liljebäck

chefredaktör