Frågor & svar
Nyheter

AI hjälper Christian att hitta och behandla tumörer

AI är på väg att rullas ut i sjukvården på bred front, där algoritmer tolkar bilder och analyserar stora mängder data på ett säkert och objektivt sätt. Läkare, sjukhusfysiker med fler får nya verktyg i verktygslådan.

Publicerad:

Har du tänkt på vad som händer med dina persondata som samlas in när du kommer i kontakt med sjukvården? Lägger du till alla provresultat och behandlingar som görs på dig skapas det gigantiska datamängder.

Ovanpå det har analys av genetisk information startat så smått. Med den kunskapen kan behandlingar skräddarsys för varje individ i det som kallas för precisionsmedicin.

Det är här artificiell intelligens, AI, kommer in i bilden.

 

AI gör grundjobbet

På flera universitetssjukhus håller AI på att implementeras i sjukvården. I Lund jobbar den disputerade sjukhusfysikern Christian Jamtheim Gustafsson, som delar sin tid mellan klinik och forskning, med medel från region Skåne och externa finansiärer.

AI_Anders_Insta_1080x1080px_1.jpg

– Det finns mycket tid att vinna när AI gör stora delar av grundjobbet gällande planering för strålbehandling av cancer. Utmaningen är att rikta strålningen dit den ska göra nytta, och minimera skada på frisk vävnad.

Att låta datorn med hjälp av AI rita ut vilka delar som ska, och inte ska, bestrålas ger en tidsvinst på upp till 70 procent och ett säkrare resultat. Med minskad arbetsbörda får personalen tid att göra annat i ett läge där mängden bilder som ska analyseras hela tiden ökar.

– Forskningen kring AI-baserad utritning av organ för strålterapi har nått en hög mognadsgrad. Planen är att under året implementera kommersiella produkter kliniskt för våra patienter, säger han optimistiskt.

 

Sparar tid och pengar

Han är övertygad om att AI-vågen inte går att stoppa.

– Vi rör oss mot en framtid med AI-stöd, där processerna går snabbare och är säkrare. Det både spar pengar till samhället och ökar patientsäkerheten, säger Christian Jamtheim Gustafsson övertygande.

Palle Liljebäck

chefredaktör