Frågor & svar
Nyheter

Fler kvinnor behövs inom naturvetenskapen

Kvinnor är underrepresenterade inom den naturvetenskapliga forskningen. Eleonora Svanberg, grundare av Girls in STEM, brinner för att få unga tjejer att förstå att de har en plats inom vetenskapen.

Publicerad:

Den 11 februari uppmärksammar vi internationella dagen för kvinnor och flickor inom vetenskap. Jämställdhetsarbetet inom vetenskapen har pågått länge men vi har ännu en bra bit kvar. Forskning, presenterad av opinionsbildande institutet Allbright 2019, visar att mer än 7 av 10 professorer är män. Mest obalans är det vid tekniska lärosäten som Luleå, Chalmers och KTH.

Enligt UN Women’s (UNESCO Institute for Statistics) rapport från 2018 är 33.7 % av alla forskare inom naturvetenskap i Sverige kvinnor, något som kan jämföras med Kroatien som ligger på 48.9 %.

— Kvinnor är underrepresenterade inom den naturvetenskapliga branschen överallt i världen och det är något som många av oss märker varje dag. Från att vara enda tjejen i en matematikkurs, till att förhandla om professorstiteln. Men den här dagen ska det uppmärksammas i alla delar av samhället, för att visa att det fortfarande är ett problem och att vi tillsammans behöver jobba med det, säger Eleonora Svanberg.

 

Vikten av mångfald

På frågan om varför hon anser att det är viktigt med mångfald inom vetenskapen menar hon att det borde vara en självklarhet att alla människor förtjänar lika villkor inom vetenskapen. Inte bara för varje individs skull utan även för vetenskapen själv.

— Mångfald föder innovation, studier visar att blandade grupper presterar bättre jämfört med homogena. Att inte jobba för mångfald och jämställdhet betyder alltså att man undanhåller framgångar inom det området. Har vi inte alla samma mål?

 

Vill vara en förebild

Eleonora studerar kandidatprogrammet i Fysik vid Stockholms universitet. Utöver hennes studier och arbete i Girls in STEM vill hon själv vara en förebild för unga tjejer. Hon vill att flera unga ska hitta kärleken till vetenskapen som hon själv har gjort. När hon var yngre fanns det få kvinnliga förebilder inom dessa ämnen, något hon vill ändra på.

— Just nu är jag i en bra ålder för att vara relaterbar för unga tjejer, speciellt de som kanske inte hittat sitt intresse för vetenskapen än. Genom att inspirera fler att följa mina fotspår, att hitta kärleken för matematik och fysik, hoppas jag på att kunna bidra med det jag kan inom den delen av den här viktiga frågan.

 

Varför vill du inspirera tjejer att våga bryta normer?

— Som tjej inom ett mansdominerande område är ribban på att “bryta normer” väldigt låg. Det kan vara att visa upp din mest stereotypiska feminina sida, eller ha en annorlunda väg in till naturvetenskap. Jag är ganska trött på dessa stereotyper och jag vet att om vi alla tillsammans jobbar för att normalisera att vi är olika så kommer vetenskapen att bli ett trevligare rum, inte minst för de underrepresenterade. Om du älskar att gå i klänningar så gå till konferensen i din favoritklänning!

 

Hur kan vi bidra till förändring?

— Kvinnor är grovt underrepresenterade i professorskåren överallt i Sverige (Allbright). Kvinnor får oftast mindre forskningsanslag, mindre plats i stora journaler och har lägre sannolikhet att bli befordrade (FN). Skapa förändring genom att stötta era kvinnor inom naturvetenskapen. Det behövs.

 

Faktaruta: Girls in STEM

Girls in STEM startades för att stötta, inspirera och vara ett nätverk för unga tjejer inom STEM i Sverige. I nätverket är man välkommen precis som man är och det stora målet är att visa att vem som helst har en plats inom vetenskapen. Idag har Girls in STEM ca 1000 medlemmar. Läs mer på www.girlsinstem.se

Missa heller inte när Eleonora gästade Naturvetarpodden 

Nikita Zeiloth

Journalist & digital innehållsproducent