Frågor & svar
Nyheter

Eva 2022-12-05

AI kan hjälpa till med artbestämning av djur och växter men apparna går helt banarnas ibland