Frågor & svar
Nyheter
Fotocollage. Till vänster: Madeleine Warghusen. Till höger: Labbpersonal.

”Naturvetare har goda förutsättningar för höjda löner nästa år”

Under 2023 kommer många naturvetare att påverkas av nya löneavtal. Båda sidor har börjat vässa argumenten i ett läge som är mer osäkert än på länge. Hög inflation med dyrare mat och energi gröper ur månadslönen för många hushåll. 

Publicerad: Uppdaterad:

Chans till högre lön nästa år

Nu har Naturvetarna tagit fram en inriktning för vad man vill i avtalsrörelsen 2023.

– Arbetsmarknaden för naturvetare är bra, bland annat som en följd av att naturvetare har viktiga roller när de globala hållbarhetsmålen ska nås. Det är en bra förutsättning för höjda löner och bättre villkor, säger Naturvetarnas förhandlingschef Madeleine Warghusen.

Men hon höjer samtidigt ett varnande finger för att alla inte kan bli kompenserade för den höga inflationen.

 

Elda inte på inflationen

– Vi vill inte bidra till att elda på inflationen. Det vinner ingen på. Däremot är det viktigt att lönen speglar det värde som naturvetare bidrar med. Det ska löna sig att ta på sig ett större ansvar och nya arbetsuppgifter. Goda prestationer ska speglas i lönekuvertet.

Naturvetarna vill att lönerna ska sättas lokalt och individuellt.

– Vi menar att sifferlösa avtal gynnar naturvetare, då lönen kopplas till individens bidrag till verksamheten, resultat och produktivitet. Här är det viktigt att facket genom lokalföreninen får chans att påverka löneutrymmet i budgetarbetet, säger Madeleine Warghusen. 

Flexibla avtal

Hon öppnar upp för mer flexibla avtal med utrymme för lokala och individuella överenskommelser på arbetsplatsen.

– Grundtryggheten ska värnas, men saker som arbetstider, förläggning av arbetet, möjlighet att jobba hemma, pensionsavsättningar och annat kan man komma överens om på individnivå.

Lönar sig att byta jobb

För att öka rörligheten mellan olika sektorer vill Naturvetarna bryta inlåsningseffekter, som bland annat olika pensionsvillkor skapar.

– Förutom att det berikar verksamheten och individen att röra sig mellan olika sektorer är det lönedrivande. Att byta jobb innebär som regel högre lön.

Otrygga forskare

Naturvetarna vill också uppmärksamma de otrygga anställningarna inom akademin.

– Forskare inom universitet och högskolor borde ha samma anställningstrygghet som andra på arbetsmarknaden. Det skulle göra det mer attraktivt för unga att satsa på en forskarkarriär, säger Madeleine Warghusen.

Palle Liljebäck

chefredaktör