Frågor & svar
Nyheter

Arne 2022-06-02

Det är att föredra om meddelande som man förväntas hantera skyndsamt skickas i god tid så man hinner planera in och utföra uppgiften på ett bra sätt. Däremot kan det i många fall vara flexibelt för såväl chefer som medarbetare att förlägga arbetstiden eller delar av den då man själv tycker att det passar. Då blir det snudd på omöjligt att avgöra om det är ok eller inte att skicka ett meddelande vid en given tidpunkt. Snarare än att diskutera när man får skicka ett meddelande skulle jag vilja lyfta frågan om hur snabbt man kan förvänta sig svar. Det skulle också vara bra att diskutera bra lösningar på hur man kan samarbeta effektivt, utan stress, även när man jobbar vid olika tider och på olika platser.