Frågor & svar
Nyheter

Emma 2022-05-09

Då många chefer jobbar med oreglerad arbetstid är det upp till dem om de vill jobba sena kvällar eller helger. Men de ska inte finnas ett krav på att anställda som jobbar efter reglerad arbetstid ska följa upp chefernas tider och läsa eller åtgärda mejl som kommer dessa obekväma tider. Skickas ett mejl utanför den anställdas arbetstid ska det vara självklart att de tidigast kan besvaras/åtgärdas när normal arbetstid startar för de anställda. Förväntas åtgärd förväntas också ersättning i gengäld efter överenskommelse.