Frågor & svar
Nyheter

Eva Romell 2022-05-09

Nej, det tycker jag inte så länge det inte kommer mejl på ens privata kanaler. Det är bara att stänga av jobbdator och jobbtelefon. Chefer är också människor som kan få Vab eller på annat sätt inte hunnit på kontorstid.