Frågor & svar
Nyheter

Jessica 2022-05-09

Nej, jag tycker det är upp till mig som medarbetare att välja när mejlen ska läsas. Om jag väljer att inte titta i mejlen efter min arbetstid så spelar det ingen roll att det dimper in mejl då. Men man kan ju ha samtal på arbetsplatsen om att undvika detta om det är kollegor som upplever stress över detta.